Sự cố biến mất thanh vàng của Fornite: Nguyên nhân và...

Fortnite đã trở lại với Phần 5 và các trục trặc cũng vậy. Mỗi mùa người chơi đều được thưởng thức những nội...